Spara-El.com ⚡

Minska din förbrukning med smarta tips!

När kommer elprisstödet?

pengar-kontanter

Enligt Svenska kraftnät, regeringen och Försäkringskassan kommer utbetalningar av elprisstödet till privatpersoner att ske i Februari 2023. Man ska inte behöva skicka in någon ansökan, utan tanken är att utbetalningarna av stödet kommer att ske automatiskt. Elkunder kommer att få utbetalningar från Försäkringskassan, som är ansvarig myndighet för detta. Hushåll och företag kommer inte att få sitt stöd samtidigt, därför att privatpersoner är steg ett och företagsstöd kommer i ett andra steg.

Frågor och svar om elprisstödet

 • När betalas Elpriskompensationen ut?
 • I Februari påbörjas utbetalningarna och målet är att alla privatpersoner ska ha fått sin utbetalning innan månadens slut.
 • Hur mycket får jag i Elprisstöd?
 • Om du bor i elområde SE3 är det din förbrukning mellan oktober 2021-september 2022 x0,5 och i SE4 x0,79, som räknar ut hur mycket stöd du får.
 • Hur kommer elstödet betalas ut?
 • Försäkringskassan har tilldelats uppdraget att betala ut elprisstödet.
 • Gäller stödet även för företag?
 • Stöd för företag kommer att hanteras i ett nästa steg, efter privatpersoner.
 • Hur vet Försäkringskassan vad som ska betalas ut?
 • Elnätsföretagen rapporterar in förbrukningen till Försäkringskassan, helt automatiskt.
 • Vilka får INTE elprisstöd?
 • Det är endast de som bor i elområde SE3 och SE4 som har rätt till stödet.
man tar pengar ur plånbok elprisstöd

Hur länge kommer elen vara dyr?

Elpriset påverkas av flera faktorer, men situationen i Ukraina och relationer med Ryssland är den största boven i det här dramat. Svenska hushåll kan däremot hoppas på en mild och blåsig fortsättning på vintern, vilket i sin tur ger lägre elpriser. Tillgång och efterfrågan gäller även elen och det är bland annat därför det uppmanas till att dra ned på elanvändningen. Under vinterhalvåret fördubblas behovet av el i Sverige, jämfört med under våren och sommaren. Blir det då en kall vinter är det fler hushåll som är behov av mer el och samtidigt kan vi behöva importera el från andra länder, för att det ska räcka till. Att importera el är givetvis inte gratis det heller, vilket också är en bidragande orsak till det höga priset på el.

Källor:

https://www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/darfor-varierar-elpriset/

https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/elstod-till-privatpersoner/

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod

När kommer elprisstödet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen